Incasso op No cure No pay basis voor iedereen

Heeft u geld te goed dat niet wordt uitbetaald? Zowel particulier als bedrijf kunnen op basis van No cure No pay het buitengerechtelijke incasso traject uitbesteden om wanbetalers alsnog tot betaling te dwingen. Het incassobureau krijgt dan betaald op basis van provisie.

De meeste incassobureaus werken op basis van No cure No pay waarbij u ook kosteloos nieuwe dossiers kunt aanleveren. U krijgt voor elke nieuwe incasso opdracht advies over uw claim waarna het incassobureau voor u aan het werk gaat om de vordering te innen. Dit kunnen zowel grote alsook kleine vorderingen zijn.

Het is zaak om bij wanbetalers openstaande vorderingen altijd op tijd uit handen te geven. De situatie die anders ontstaat is dat u als bank gaat fungeren doordat niet betalende klanten op de pof uw producten of diensten afnemen en geheel tegen uw voorwaarden in deze laat en in delen gaan afbetalen. Daarbij komt dat wanbetalers ten aanzien van uw producten en diensten een steeds gemakkelijker houding aan gaan nemen wanneer uw incassomaatregelen uitblijven. Het is dus zaak om in een vroeg stadium direct een incassobureau in de arm te nemen.

Wanneer uiteindelijk het buitengerechtelijke traject is afgelopen en nog niet tot volledige betaling van uw vordering heeft geleid zal het incassobureau het dossier aan de gerechtsdeurwaarder overhandigen die de wanbetalende klant zal dagvaarden en met een gerechtelijke uitspraak tot beslag en openbare verkoping zal kunnen overgaan om deze alsnog tot betaling te dwingen.