Zakelijk krediet ondanks slechte financiele cijfers

Het verkrijgen van een zakelijk krediet ondanks slechte financiele cijfers is mogelijk, maar wel duurder omdat er voor de bank meer risico aan zit.

Gelukkig is het niet onmogelijk om ondanks een slecht krediet verleden toch een zakelijk krediet te verkrijgen. Er zijn een aantal manieren waarop een bank toch bereid zal zijn u een zakelijk krediet te verstrekken.

Lenen met onderpand – Een van de gegarandeerde manieren om een lening te krijgen ondanks een slecht kredietverleden is om een significant onderpand beschikbaar te stellen. Dit biedt een bank meer zekerheid in geval van wanbetaling. U aanvaardt de risico’s als de lener wanneer u een onderpand beschikbaar stelt, waardoor de bank meer bereid zal zijn om een krediet te verstrekken en ook nog eens tegen een lagere rente.
Als onderpand kunt u uw bedrijf of een deel van haar activa beschikbaar stellen. Afhankelijk van de liquiditeit van uw vermogen, zal de  hoogte van uw lening variëren.
[ad#336×280-rechts]Simpel gezegd bezit u een goudmijn dan is dat een goed onderpand voor een lening omdat het goud snel kan worden omgezet in contanten in het geval dat u een lening niet kan terugbetalen. Onroerend goed is dan weer een minder onderpand omdat de bank geen garantie vooraf heeft het onroerend goed te kunnen verkopen tegen een prijs die de uitstaande lening zal dekken.

Kijk voor een kortlopende lening – Kortlopende leningen met hogere maandelijkse afbetalingen hebben meestal een lagere rente. Voor banken zijn kortlopende leningen minder risicovol. En hoe kleiner het risico voor de bank is  hoe groter de kans is dat zij u een krediet zullen verstrekken. Hoewel de rente lager zal zijn dan bij een langlopende lening zult u toch meer rente moeten verwachte vanwege uw kredietverleden. Kortlopende leningen zijn het best voor bedrijven die een slecht krediet verleden hebben als gevolg van een ongelukkige omstandigheid, maar die op zich nog wel winstgevend zijn. Een nieuw bedrijf is niet een goede kandidaat, omdat de winst waarschijnlijk niet te hoog is in het begin van een nieuwe onderneming.