De achtergestelde lening

Leningen, leningen en nog eens leningen. Wellicht ziet u door het spreekwoordelijk bos van leningen de bomen niet meer. Dit is volkomen begrijpelijk, want er zijn ook zo ongelofelijk veel verschillende soorten leenproducten. Daarom ditmaal in de categorie leningen: de achtergestelde lening.

De achtergestelde lening is eigenlijk niet bedoeld voor particulieren. In bijna alle gevallen wordt deze leningvorm dus ook alleen aan bedrijven of organisaties verstrekt. Waarom is deze lening niet voor mij geschikt zult u misschien denken? Het antwoord ligt in het feit dat de achtergestelde lening een leningvorm is waarbij degene die het geld heeft verstrekt achteraan komt te staan op andere crediteuren bij een faillissement van degene die het geld heeft geleend. In sommige gevallen, wanneer het alles van de organisaties verkopen niet voldoende is om alle leningen terug te betalen, kan het zo zijn dat de schuld zelfs komt te vervallen.[ad#336×280-rechts]

Waarom zou men dan de achtergestelde lening verkiezen boven andere leningvormen? Deze keuze kan worden gemaakt om meerdere redenen. Het is namelijk voor banken en andere geldschieters interessant dat er dergelijke financieringsmogelijkheden zijn. Wanneer er zich een faillissement voordoet, zijn de banken en andere geldschieters aan de beurt om de hardste dreun de absorberen. Een dergelijke lening wordt daarom ook niet aan elke organisatie verstrekt die er een aanvraag voor indient. Alleen wanneer de bank (bijna) helemaal kan vertrouwen op het daadwerkelijk terug zien van het geleende bedrag, alleen dan wordt de achtergestelde lening verstrekt. Een ander groot voordeel is dat de kredietverstrekker geen belasting hoeft te betalen over de rente die wordt betaald.

Ook al heeft een geldschieter het grootste vertrouwen in de organisatie, toch loopt hij een groot financieel risico om niets meer van het geld terug te zien. Om dit risico een beetje te kunnen compenseren, wordt er vaak een hoger rentepercentage afgesproken dan het geval is bij een ander soort lening. Ook kan de winst die de onderneming maakt invloed hebben op de hoogte van het rentepercentage.